شهر برق

نحوه ارسال کالا

روش ارسال:

سفارشات تهران از طریق پیک موتوری ارسال می گردد.

سفارشات ثبت شده در روزهای تعطیل، در اولین روز بعد از تعطیلات ارسال می گردد.

هزینه تحویل سفارش:

سفارشات شهر تهران:

ارسال سفارشات بیش از دویست هزار تومان (200,000 تومان)، به صورت رایگان انجام می پذیرد.

هزینه ارسال سفارشات کمتر از دویست هزار تومان (200,000 تومان)، 9500 تومان می باشد.

مدت زمان تحویل سفارشات:

سفارشاتی که پیش از ساعت 12 ظهر ثبت شوند، در همان روز ارسال می گردند. (به غیر از روزهای تعطیل)

سفارشاتی که بعد از ساعت 12 ظهر ثبت شوند، تا پایان روز بعد ارسال می گردند.

قبل از ارسال سفارش به صورت تلفنی با مشتری هماهنگی صورت می گیرد.